پرشین تونی ها
وبلاگی برای هواداران پرشین تون

نام :ناکلز
ناکلز هم یکی از صمیمی ترین دوستان سونیک است او خیلی خشن وساده لوح است اودو تا دسکش دارد یکی دستکش آهنی ویکی دستکش معمولی او زرباط را خیلی سفت می زند در بازی سونیک خارپشت دو بااو دشمن بود در بازی های جلوتر بااو دوست می شوداویه کوچولو باسونیک رغیب است حتی بعضی وقت ها با سونیک می جنگد امیدوارم از مطلب من خوشتان آمده باشد ارسال توسط گروه پرشین تون
صفحه قبل 1 صفحه بعد

اسلایدر

دانلود فیلم

title=a href=http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/?no=3&play=1